Onze adresgegevens met ingang van 1 augustus 2018:
Ante, stichting voor openbare- en samenwerkingsscholen in Dronten en Zeewolde
De Drieslag 30
8251 JZ Dronten
0321-385425
info@ante.nl www.ante.nl