Meteen de juiste draai

voor samenwerken en leren

Openbare daltonschool Aquamarijn

Niet apart, maar samen!

Aquamarijn is, sinds februari 2020, een officieel erkende daltonschool in het centrumgebied van Dronten, waar de kinderen met plezier naar school gaan.
Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Hierbij wordt de leerling uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Wij staan voor goed onderwijs waarbij kinderen zich breed kunnen ontwikkelen, op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel, creatief en sportief gebied. Ons onderwijs is erop gericht om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen, zodat zij in staat zijn om als ondernemende, zelfstandige, (zelf)verantwoordelijke en evenwichtige volwassenen te kunnen functioneren in onze complexe samenleving.

Zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid ((zelf)verantwoordelijkheid), samenwerken, effectiviteit en reflecteren zijn belangrijke kernwaarden van het daltononderwijs.
Spreken onze uitgangspunten u aan en denkt u dat deze ook voor uw kind waardevol zijn, dan kunt u contact opnemen met de directeur: Harry Okkinga.

Contactgegevens

De Ketting 16, 8251 LD Dronten
Tel: 0321 – 382 918
www.obsaquamarijn.nl

Ante - Harry Okkinga

Directeur Harry Okkinga