Artikelen door Spilbasisscholen

Open ochtend basisscholen Zeewolde woensdag 27 maart 2019

Open ochtend scholen Ante in Zeewolde op woensdag 27 maart 2019 9.00-12.00 Wilt u ook kennis maken met glansrijk onderwijs?! Op woensdag 27 maart 2019 is er een open ochtend basisonderwijs in Zeewolde. Alle basisscholen van stichting Ante in Zeewolde doen hieraan mee. De open ochtend is een leuke en interactieve kennismakingsochtend voor peuters èn […]

Peuterochtend scholen Ante in de gemeente Dronten op 28 september

Peuterochtend scholen Ante in de gemeente Dronten op 28 september van 9.00-11.30 uur   Voor ouders/verzorgers die voor de keuze staan een basisschool voor hun kind te kiezen, houdt Ante op vrijdag 28 september een Peuterochtend in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Alle basisscholen van onze stichting voor openbare- en samenwerkingsscholen in de gemeente Dronten doen hieraan mee. […]

Per 1 augustus heten wij ANTE

Ante, met talent vooruit! Na een zorgvuldig doorlopen fusietraject gaan met ingang van 1 augustus 2018 Stichting Openbaar Basisonderwijs Zeewolde en Spilbasisscholen Dronten samen verder onder de naam ANTE. Ante (mv. anten) is een technische term uit de architectuur. Hij wordt gebruikt voor de vooruitspringende delen van de zijmuren van een Griekse-Romeinse tempel, die een […]

Talenten!

Iedereen is uniek, iedereen heeft zijn eigen kracht, iedereen heeft zijn eigen talenten. Ze hebben alleen maar ruimte nodig om tevoorschijn te komen!  

Samen staan we sterk!

Bundeling krachten Openbaar Basisonderwijs Zeewolde en Spilbasisscholen Dronten. Op woensdag 12 april j.l. hebben de voorzitters van beide besturen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden een intentieverklaring ondertekend. Hiermee onderschrijven beide stichtingen formeel de intentie om samen verder te gaan! Het Openbaar basisonderwijs in Zeewolde en de openbare- en samenwerkingsscholen in de gemeente Dronten gaan onderzoek doen […]

Spildag 8 maart 2017

Veranderen….met pretlichtjes in je ogen! Op 8 maart was het weer zover, de jaarlijkse Spildag voor de collega’s van Spilbasisscholen met als thema Veranderen..met pretlichtjes in je ogen. De wereld waarin we leven verandert voortdurend, ook het onderwijs verandert. Waarvan gaat jouw onderwijshart sneller kloppen? Wanneer vertel jij iemand met stralende ogen over je werk? […]