Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Dankzij de gelden die beschikbaar komen, kunnen we de ontwikkelingskansen voor kinderen vergroten. Want de leerbehoeften van kinderen veranderen dagelijks. Dit vraagt om flexibiliteit van onze medewerkers, continu in ontwikkeling zijn. Zowel als organisatie als medewerker.
JayMarino (continious improvement) en Prof. GerdavanDijk (organisatie als levende organisme) zeggen hier mooie dingen over. Jay over schoolontwikkeling en Gerda over organisatieontwikkeling. Ik heb het voorrecht gehad om van beiden te leren. Maar gewoon ff googlelen en je vindt veel informatie.?

Continu ontwikkelen. Je telkens afvragen wat er onder de veranderende omstandigheden nodig is voor elk kind. Om onze medewerkers die belangrijke overwegingstijd te gunnen, probeer ik zo veel mogelijk ballast bij onze scholen weg te houden. Zo ook met de verantwoording voor de gelden uit het nationaal programma onderwijs door zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande zaken. We maken elk jaar al twee keer een schoolscan, een analyse, die is nu ook prima bruikbaar. Teams hebben met het keuzemenu de opties afgewogen aan de hand van het kwadrant investering in geld versus opbrengsten voor de leerling. Mijn vraag aan onze directeuren blijft voortdurend hoe we deze incidentele gelden zo kunnen inzetten dat het structureel effect heeft op de zich voordurend veranderde ontwikkelkansen voor kinderen, medewerkers en de organisatie.

Mijn oproep is dan ook voor alle onderwijsmensen in mijn netwerk: Laten we met z’n allen in de sector onderwijs voortdurend in ontwikkeling zijn, want de leerbehoeften van kinderen veranderen dagelijks. Dat vraagt om talentvolle medewerkers en een passende organisatiestructuur. Dan hoeven we niet reactief achterstanden te bestrijden, maar werken we proactief aan ontwikkelingsvoorsprong. En dat begint -volgens mij- altijd met betrokkenheid. Aandacht maakt alles mooier! Fijne werkweek toegewenst!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie