Respect krijg je niet, respect verdien je door je betrokkenheid!

Leerkrachten verdienen respect voor al het werk dat zij doen. Werk dat zij doen uit de overtuiging om kinderen elke dag een stap verder te helpen op de weg naar volwassenheid.

Kinderen en ouders verdienen het respect van ons als leerkrachten. Ouders vertrouwen hun kinderen elke dag aan ons toe in de verwachting dat we alles doen wat mogelijk is om hun kinderen een zo goed mogelijke opleiding te geven. Om hun kinderen voor te bereiden op de maatschappij.

Dat vraagt van ons als leraren dat we kinderen helpen ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen bereiken. Al onze acties en de acties van de kinderen moeten daarop gericht zijn: Het vinden van ons levensdoel door kinderen te helpen hun dromen waar te maken.

Als leerkrachten dat waarmaken, krijgen leerkrachten het respect wat ze verdienen. Dan zijn we namelijk de kern van onze maatschappij. Wij vormen vandaag de burgers van de toekomst. En in eens steeds meer individueel wordende samenleving vraagt dit om leiders, die kinderen leren respect te hebben voor de ander, omdat je je dromen alleen waar kan maken in verbinding met anderen.

En elke dag dat ik daaraan mee mag werken, maakt dat ik respectvol wil om gaan met de ander, of dat nu een kind, een ouder, een medewerker van Ante of iemand daarbuiten is. Alles begint met te beseffen dat je niet meer bent dan een ander. Wordt daarom de best mogelijke versie van jezelf in dienst van dat grote doel: Kinderen maximale ontwikkelkansen bieden, zodat zij dat later weer doorgeven aan een nieuwe generatie. Niet alleen maximale ontwikkelkansen voor zichzelf, maar altijd gericht op die ander.

Ik blijf geloven dat daardoor de wereld elke dag een stukje beter kan worden, met respect voor die ander met wie ik samenwerk aan dat grote doel. Elke dag opnieuw. Waarom? Omdat die ander het waard is. Vanuit die respectvolle waarde voor anderen zal over 10 jaar het leraarschap weer een gewaardeerd beroep zijn.

Respect tonen voor de ander kan ik en ook jij nooit genoeg. Doe dat elke dag en zult als leerkracht het respect van ouders en kinderen ontvangen. En als je het probeert te doen, zal je altijd mijn respect hebben.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord