Thematisch werken in groep 3/4

In groep 3/4 kan heel goed met thema’s gewerkt worden. Via de inhoud van een interessant thema in de klas komen de kinderen vlot tot leren. Vanuit de intrinsieke motivatie zullen kinderen zich sneller ontwikkelen. Thematisch onderwijs kan op verschillende manieren en op verschillende momenten ingezet worden. In de middag kan er ruimte zijn voor spel in hoeken, maar ook het leesonderwijs kan hier naar ingericht worden.

Hoekenwerk, lees- en rekenonderwijs
In de hoeken werken de kinderen aan de activiteiten rond het thema. Hoekenwerk kan ontwikkelingsgericht worden uitgewerkt. De uitwerking hiervan is de basisontwikkeling van Frea Janssen-Vos. In de groep kunnen verschillende hoeken aanwezig zijn: huishoek, spelhoek(en), zand-/watertafel, knutselhoek, bouwhoek, speel-/verteltafel, leeshoek,
enzovoort.

Vanuit de doelen sluit het onderwijs aan aan de ontwikkeling en de belevingswereld van de kinderen. Het thematisch werken speelt hierbij een grote rol. De kinderen leren via de inhoud van een thema lezen, teksten schrijven en maken zich de rekendoelen vanuit de methode eigen.

Een thema starten
Het thematisch werken kan gekoppeld worden aan verschillende thema’s die aansluiten op de betekeniswereld van de kinderen. Vanuit de betekenissen van de kinderen kunnen
doelen behaald worden. Zo zal het thema Kerst de kinderen zeker aanspreken. Een deelthema dat hiernaast kan lopen is het thema post. Om de interesse van de kinderen te
wekken kunnen startactiviteiten plaatsvinden. Een startactiviteit dient pakkend en betekenisvol te zijn en moet de nieuwsgierigheid van de kinderen wekken. Hierdoor kunnen
de kinderen zich goed oriënteren op het thema en wordt het thema van de kinderen. Bij het thema post ontvangen de kinderen bijvoorbeeld een brief van ‘Kees Ongeduld’ van
‘Drukkerij Tante Kaartje’. De kinderen krijgen van Kees Ongeduld de vraag te helpen met het ontwerpen van kaarten (meer info) Het ontwerpen van de kaarten is direct een tekenopdracht (beeldende vorming) en schrijfopdracht (wens bedenken voor op de kaart).

De startactiviteiten zorgen er vervolgens voor dat de voorkennis van de kinderen kan worden geactiveerd. Hierover kan een woordweb worden gemaakt. Ook kunnen de kinderen erachter komen dat ze dingen willen leren: er worden leervragen opgesteld.

Snuffelen in boeken
Door te snuffelen in boeken raken de kinderen vertrouwd met de (nieuwe, thematische) boeken in de klas. De leerkracht kan hier een gerichte activiteit aan koppelen, maar dit hoeft niet. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld op zoek gaan naar interessante weetjes, of komen zij tot nieuwe vragen waar zij een antwoord op zouden willen krijgen. Naar aanleiding van het snuffelen in boeken kunnen dus leervragen opgesteld worden.

Expertlezen
Door de leervragen die de kinderen hebben opgesteld kan het noodzakelijk zijn om expertlezen op te starten. De kinderen zullen teksten lezen over een bepaald onderwerp. In
dit onderwerp worden zij expert. Kinderen willen bijvoorbeeld leren wat een astronaut doet, hoe de maan eruit ziet en welke planeten er allemaal zijn. Er kunnen meerdere teksten worden ingezet. Hierdoor zijn er uiteindelijk meerdere experts in de klas. Door de informatie vervolgens te delen wordt iedereen expert van het onderwerp. Door het lezen van informatieboeken zullen de kinderen meer te weten komen over een thema. Dit is van belang om bijvoorbeeld spelhoeken in te kunnen richten.

Inrichten van de hoeken en het spel
Wanneer de kinderen al enige kennis hebben over een onderwerp kunnen spelhoeken worden ingericht. Na een excursie naar de markt hebben de kinderen allerlei verschillende marktkramen gezien en zijn zij op ideeën gekomen voor het inrichten van de spelhoek(en). Door de echte wereld bij het spel te betrekken krijgt het thema nog meer betekenis voor de kinderen, en wordt het spel nog kwalitatiever. De kinderen richten zelf de marktkramen in: fruit en groenten maken van papier maché, brood maken van brooddeeg en bloemen vouwen. Zo wordt ook handvaardigheid verweven in het hoekenwerk. Ook het schrijf- en rekenonderwijs komt langs: er moeten natuurlijk prijslijsten gemaakt worden. Het spel in de spelhoeken kan gecombineerd worden met de huishoek. Zo kunnen de kinderen die in de huishoek spelen naar de markt gaan om diverse producten te kopen. Bij het thema de ruimte hebben de kinderen bedacht dat zij een ruimtemuseum willen inrichten. Hiervoor schrijven zij informatieborden.

Rekenen in de hoeken
Bij ‘winkel-hoeken’ komen al snel rekenactiviteiten langs. Voor groep 3 zal het met name gaan om het optellen van bedragen, en het begrip dat geldstukken diverse waarden hebben. Bij groep 4 kunnen de tafel-sommen op een betekenisvolle en spelenderwijs toegevoegd worden. Maar ook bij het thema ‘vroeger’ kunnen rekenactiviteit toegevoegd worden. De spelhoek kan ingericht worden als huis van opa en oma. Als de kinderen op visite gaan bij opa en oma is het leuk om samen te sjoelen. Maar wie heeft de meeste punten? Ook de bouwhoek kan hierbij ingezet worden voor de ruimtelijke oriëntatie: bouw de ‘reis van de post’.

Nog meer lezen en schrijven
Er zijn verschillende AVI-boeken te vinden bij de diverse thema’s. Het is belangrijk dat de kinderen leeskilometers maken om het leestempo steeds hoger te krijgen. Via de betekenisvolle AVI-teksten kunnen leesmoeilijkheden besproken worden. Hiervan kunnen signaalwoorden en woordrijen gemaakt worden welke de kinderen kunnen oefenen.

Groep 4 vindt het erg leuk om prentenboeken te lezen en natuurlijk om deze vervolgens voor te lezen. In de prentenboeken komen de kinderen moeilijke woorden tegen. Van deze
woorden maken de kinderen hun eigen woordrijen. De woordrijen kunnen gesorteerd worden op leesmoeilijkheid en eventueel aangevuld worden met andere woorden. Het is voor de kinderen betekenisvol om de woorden te oefenen die zij in het prentenboek tegenkomen. Deze woorden hebben zij uiteindelijk nodig voor het correct voorlezen. Het is natuurlijk helemaal leuk om dit boek vervolgens in groep 1/2 voor te lezen. Het spelen bij een speeltafel is voor de kinderen ook een betekenisvolle en leerzame activiteit. De kinderen moeten bij het spelen veel taal gebruiken en zullen hun woordenschat uitbreiden. Ook kunnen hierbij lees- en schrijfactiviteiten toegevoegd worden. Van het spelverhaal kunnen de kinderen foto’s maken. Bij de foto’s kunnen zij hun script schrijven. Deze scripts kunnen door andere kinderen teruggelezen worden om bijvoorbeeld na te spelen. Naast speeltafels kunnen ook verteltafels ingericht worden. Door eerst een prentenboek interactief voor te lezen, zullen de kinderen onder andere een beter verhaalbegrip opbouwen en breiden zij hun woordenschat uit.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie