Systemen of mensen?

In de afgelopen twee dagen heb ik met een hele diverse groep mensen nagedacht over de kracht van systemen. Waar moeten systemen aan voldoen als het om kwaliteitsbewaking gaat. En heel snel verzinnen we dan weer allerlei afvinklijstjes die medewerkers demotiveren. Achthonderd vragen invullen voordat je wat meer weet, is niet echt uitdagend.Ik geloof meer in de professionaliteit van mensen dan in vinklijsten. In het gesprek over kwaliteit. Wat is kwaliteit? Waarom wil je kwaliteit leveren? Wat is jouw intrinsieke motivatie om maximale ontwikkelkansen voor kinderen te creëren?Ik geloof dat continue ontwikkelen in het systeem van je medewerkers moet gaan zitten. Natuurlijk heb je data nodig. Maar het moet logisch zijn dat leerkrachten systeemdenken ontwikkelen en de hele context rondom de leerling zien.Het moet logisch zijn dat directeuren vijf jaar vooruit denken en als ondernemers hun school runnen. Het moet logisch zijn dat bestuurders tien tot twintig jaar vooruit denken en schoolleiders faciliteren in hun plannen voor de komende vijf jaar.Maar een goed gesprek over argumenten, resultaten in de breedste zin van het woord, leerpotentieel benutten, ontwikkeling van onderwijs, inzet van mensen en middelen is essentieel als het gaat om kwaliteit.Toch kan kwaliteit niet zonder betrokken en bevlogen medewerkers, die elke dag het onderwijs aan kinderen een klein stukje beter willen maken. Leerkrachten die een relatie met kinderen opbouwen en weten wat elk kind al dan niet aankan.Ik geloof dat je dat als professional weet, ziet en erkent. Systemen heb je wel nodig, maar alleen om inzicht te krijgen en daarna samen het gesprek te voeren.Zonder relatie geen inzicht in de prestatie. Zonder gesprek geen inzicht in de prestatie. Zonder de menselijke kant is geen prestatie te begrijpen. Zonder de mens wordt waarderend perspectief lastig. En zonder waardering ontwikkelen processen minder goed en minder snel.Waarderende gesprekken, stevige discussies binnen de kracht van vertrouwde relaties zijn de olie in de onderwijsontwikkelingsmachine. Want wat is het onderwijs zonder de leerkracht? Jij maakt altijd het verschil.

Open ochtend basisscholen Zeewolde woensdag 27 maart 2019

Open ochtend scholen Ante in Zeewolde op woensdag 27 maart 2019 9.00-12.00

Wilt u ook kennis maken met glansrijk onderwijs?!

Op woensdag 27 maart 2019 is er een open ochtend basisonderwijs in Zeewolde. Alle basisscholen van stichting Ante in Zeewolde doen hieraan mee.

De open ochtend is een leuke en interactieve kennismakingsochtend voor peuters èn hun ouders/verzorgers. Peuters èn ouders/verzorgers kunnen in gesprek met leerkrachten, directeur en ouders van schoolgaande kinderen om zo een indruk te krijgen van onder meer de sfeer en het type onderwijs.

Natuurlijk is het ook mogelijk om de school te bekijken. Belangstellenden kunnen tussen 9.00 uur en 12.00 uur binnenlopen.
Klik hier voor de deelnemende scholen.

We heten u van harte welkom!