Ante, met talent vooruit!

De Bosruiter

School voor nieuwkomers.

Het onderwijs op De Bosruiter is vooral gericht op een goede ‘landing’ in het Nederlands onderwijs. We sluiten zoveel als mogelijk is aan op dat wat een kind al geleerd heeft in eigen land, onderweg of op een andere school in ons land.

We vinden het belangrijk dat kinderen na de overstap naar een Nederlandse school, goed kunnen instromen. Sociale redzaamheid is daar een wezenlijk onderdeel van. We willen hen goed toegerust de maatschappij in kunnen sturen.

Ook is het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van hun (nieuwe) omgeving. Weten waar je woont, welke dieren daar zijn, welke plantjes. Of de stad waar je woont groot is voor Nederlandse begrippen of juist klein etc.

Je creatief mogen uiten in beeldende kunstvormen of juist met zang of dans vinden we belangrijk. Plezier maken en talent laten zien wat niet gekoppeld is aan je achtergrond en je taal maakt dat je je frustratie over alles wat moeilijk is, misschien even kunt vergeten.

Tenslotte is het ook belangrijk dat je je mogelijkheden op motorisch gebied leert verkennen. Durf en kan je snel of hoog, kan je tegen je verlies in een spel en zet je dor wanneer je iets moeilijks moet doen.

Contactgegevens

Kortsteel 5
3892 BP Zeewolde
Tel. 0615691701 / 0628912511
www.debosruiterzeewolde.nl

Directeur Betty Geerse