Ante, met talent vooruit!

Openbare daltonschool De Duykeldam

Als het gaat om een veilig leerklimaat!

De School.
De Duykeldam is een fijne openbare Dalton school waar kinderen en leerkrachten met plezier naar toe gaan. Dat komt door onze manier van Daltonwerken. Het predicaat hebben wij gehaald in juni 2010. Wij begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling en besteden daarbij veel aandacht aan zelfstandig werken, samenwerken en verantwoordelijkheid. We leren de kinderen met respect om te gaan met verschillende meningen, cultuur- en geloofsverschillen in onze samenleving en door aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind ontstaan er succeservaringen en groeit het zelfvertrouwen. Dit sterk voelen uit zich in hun gedrag naar de “ buitenwereld” en het met respect kunnen omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen.

Toekomst.
De komende jaren komt er veel op het onderwijs af zoals het invoeren van opbrengstgericht werken, het aansluiten bij onderwijsbehoeften (passend onderwijs) en het bespreken en ontwikkelen van de wet OKE en VVE (Voor- en Vroeg schoolse Educatie). “De Duykeldam” is een open school voor de ouders. U bent dan ook altijd van harte welkom om over uw kind te komen praten en/of even binnen te lopen.

Contactgegevens

De Lange Streek, 8255 AR Swifterbant
Tel: 0321 – 321 417
www.duykeldam.nl

Directeur Michel Rook