Ante, met talent vooruit!

Openbare daltonschool De Schatkamer

Niet apart, maar samen!

De Schatkamer is de Daltonschool in Biddinghuizen.
De drie pijlers van het Daltononderwijs zijn: de kinderen leren omgaan met verantwoordelijkheid, samenwerken en de zelfstandigheidsontwikkeling, passend bij de mogelijkheden van het kind. Uitgaande van deze drie pijlers wordt het onderwijs in alle vakken vormgegeven.

De basis van ons onderwijs is vervolgens: Iedereen telt mee, duidelijkheid voor iedereen, leren met plezier, ieder kind zijn talent, samenwerken en een sterk team.

Hierdoor kunnen de kinderen na groep 8 goed voorbereid doorstromen naar het voortgezet onderwijs. We vinden een goede communicatie met de ouders erg belangrijk. Samen zorgen we voor een gelukkige, leerzame schooltijd van uw kind.

De school is gevestigd in het prachtige nieuwe Educatief Centrum in Biddinghuizen. Daar werken we samen met de andere basisscholen, de bibliotheek en Kinderopvang Dronten.

Contactgegevens

Akkerhof 1, 8256 BK Biddinghuizen
Tel: 0321 – 331 502
www.daltonschooldeschatkamer.nl

Ante - Irene Versteeg

         Directeur Irene Versteeg