Ante, met talent vooruit!

Bestuursvoorzitter Geurt Morren vertelt vol trots over de Ante basisscholen!

De visie en missie van Ante. ‘Vernieuwend, betekenisvol en talentvol onderwijs bieden zodat de kinderen hun talenten in kunnen zetten en ontwikkelen met als doel klaar te zijn voor de volgende fase in hun leven. Vooruitkijken en gericht op het omgaan met veranderende omstandigheden in leven en leren.’

Wij deden een rondje langs de scholen. Directie, leerkrachten en ouders vertellen over hoe zij Ante ervaren binnen de school.