Stichting Ante - vacature

1 lid voor Raad van Toezicht – Ante

Stichting Ante is de openbare onderwijs stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Dronten en Zeewolde en omvat 12 scholen. Het is nog een jonge stichting, want op 1 augustus 2018 zijn Stichting Openbaar Basisonderwijs Zeewolde en Spilbasisscholen Dronten samen verder gegaan onder de naam
Ante.

De visie van Ante: “De begeleidingsbehoefte van kinderen om te kunnen ontwikkelen verandert dagelijks. Dit vraagt om talentvolle leerkrachten.”

De missie die hieruit voortvloeit: “Wij sturen op de ontwikkeling van kinderen en collega’s in een uitdagende onderwijsomgeving.”

Stichting Ante heeft een zelfstandig bestuur en een raad van toezicht. De raad van toezicht van Ante heeft als opdracht het gevoerde beleid binnen de stichting te toetsen, zoals dit statutair en in de wet voorgeschreven staat. De raad van toezicht van Ante zorgt ook voor het werkgeverschap ten aanzien van het college van bestuur en is tevens een klankbord voor het college van bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit vertegenwoordigers uit zowel de gemeente Dronten als Zeewolde, is in samenstelling divers en beschikt over een breed netwerk in Dronten en Zeewolde. Daarnaast is de raad van toezicht goed bekend met de regio. De individuele leden dragen bij aan de expertise van de raad van toezicht als geheel, namelijk onderwijs, financiën, bestuur en toezicht, HRM/ juridische aangelegenheden en vastgoed. De raad van toezicht bestaat uit 5 leden.

Als gevolg van het vertrek van één van onze leden zoeken wij een nieuw lid voor de raad van toezicht van Ante.

De positie die nu vrijkomt, heeft een zittingstermijn tot 1 augustus 2022 en kan daarna nog met 4 jaar verlengd worden.

Algemeen profiel leden raad van toezicht

  • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en bent minimaal in het bezit van een HBO-opleiding
  • Je hebt binding met de doelstellingen, ambitie en strategie van Ante en staat achter het gedachtengoed van het openbaar onderwijs
  • Je hebt een brede maatschappelijke belangstelling en een functioneel netwerk
  • Je bent in staat goed vorm te geven aan de advies- en klankbordfunctie, je bent inspirerend en je hanteert de juiste balans tussen betrokkenheid en distantie
  • Je opereert onafhankelijk en vrij van last of ruggespraak
  • Je bent analytisch, empathisch en kritisch zelfreflecterend
  • Je bent integer en je hebt ervaring in een toezichthoudende of bestuurlijke rol
  • Je hebt voldoende tijd om deze uitdagende rol te vervullen
  • Je hebt binding met de regio

Wij zoeken een lid van de raad van toezicht met het profiel Vastgoed & Bedrijfsvoering die op bindende voordracht van de GMR/ oudergeleding plaatsvindt

Aanvullend op het algemene profiel beschik je over:

● ruime ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling, –beheer en –financiën
● kennis van de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot vastgoed
● kennis van geldstromen en financieringsvraagstukken en inzicht in de risicofactoren van de organisatie

Wat bieden wij?
Wij bieden een positie in de raad van toezicht die zich bezig houdt met uitdagende vraagstukken en wij bieden een maatschappelijk relevante taak in een stichting voor openbaar primair onderwijs die volop in ontwikkeling is. Als vergoeding voor uitoefening van deze functie wordt de maximale vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Geïnteresseerd?
Als je interesse hebt om onze raad van toezicht te komen versterken, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren en jouw motivatie met ons te delen. Je kunt jouw sollicitatiebrief en cv met foto mailen aan de benoemingsadviescommissie (BAC) via emailadres secretariaat@ante.nl Om te zorgen dat we alle reacties zorgvuldig in de procedure kunnen meenemen, willen we je vragen jouw interesse uiterlijk zo snel mogelijk kenbaar te maken.

Voor meer informatie over Stichting Ante verwijzen wij naar de website ante.nl.
Mochten er aanvullende vragen zijn over het profiel en/of de selectieprocedure, dan kunnen die gesteld worden aan Janneke Mulder, secretaris van de GMR van Ante. Zij is te bereiken via
bovenstaand emailadres of via 06-53312951.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie