Stichting-Ante

Nieuwsbrief Ante GMR juni 2024

De juni-editie van het GMR verslag staat weer online. We delen hierin belangrijke updates en inzichten uit de meest recente activiteiten en vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). We beginnen met een persoonlijk verhaal van Deborah Smit, een toegewijd GMR-lid uit de personeelsgeleding van Wilgerijs, die haar eerste jaar binnen de GMR reflecteert. Daarnaast bieden we gedetailleerde informatie over bestuurszaken, waaronder het strategisch beleidsplan en het recent uitgevoerde inspectieonderzoek.

Lees hier de hele nieuwsbrief.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie