Waartoe geven we zo goed mogelijk onderwijs?

Het gaat altijd om die maximale ontwikkelkansen van kinderen. Een team of een leerkracht doet niet zijn uiterste best voor de bestuurder of de inspectie. Een team, een leerkracht professionaliseert en ontwikkelt zich om het beste voor kinderen te willen.

En dat begint met kinderen die lekker in hun vel zitten. Het begint met gesprekken tussen leerkracht en kind hoe het met je is, wat je kan en wat je wilt.Vandaag sprak ik nog met een leerkracht die supertrots vertelde, dat kinderen bij hen op school opbloeien. Elders werden ze gepest. En nu doen ze hun werk op school met plezier, omdat ze hier geaccepteerd worden, zoals ze zijn. En dat laat een enorme stijging zien in de resultaten. 

Dus denk ik dat de beste leerkrachten kinderen zien en er alles aan doen om alle kinderen zo veel mogelijk te helpen blij te zijn met wie ze als kind zijn. Leerkrachten die kinderen leren dat diversiteit juist prachtig is. We moeten juist verschillend zijn. Dan vullen we elkaar namelijk aan.

Leren begint dus niet bij een goede instructie en een leerlingvolgsysteem. Leren begint met een meester of juf die kinderen ziet en ingrijpt waar nodig. Zo is ook een directeur belangrijk die de onderlinge verschillen tussen de leerkrachten accepteert. Want ook in die veiligheid werken mensen het beste. En dat is weer goed voor de kinderen.

Natuurlijk is een goede instructie, didactiek, differentiatie en al die andere dingen belangrijk. Maar het begint met die meester of juf die onvoorwaardelijk van kinderen houdt, hen ziet en hen helpt om binnen de kaders van veiligheid en redelijkheid van de ander, een kind zichzelf te laten ontwikkelen tot diegene die het kind graag zou willen zijn in relatie met de anderen. Want als een kind weet wat het wil, gaat het gebeuren. Dat heb ik nou al zo vaak gezien en zie ik regelmatig om me heen. Volwassen leerlingen die hun dromen hebben waargemaakt. En ik zie dat ze er gelukkig in zijn. Een bloemenzaak, timmerman, loonwerker met Mercedes, juf, zuster bij artsen zonder grenzen, moeder, piloot, wegracer, kampioen karten, ik kan nog uren door gaan. We helpen ze hun talent te ontdekken. 

Daarom ben ik zo blij met onze naam: ‘Ante, met talent vooruit!’ Help kinderen hun talent ontdekken, hun droom beschrijven en zorg dat ze er alles aan doen om die droom met hun talent te bereiken. Daar gaat goed onderwijs over. Dat doen goede leerkrachten. Dat stimuleert kinderen.

Wij doen het elke dag voor de kinderen en als je dat niet doet, moet je je achter je oren krabben en afvragen of jij niet wat anders moet gaan doen. Dan zit je zelf in de verkeerde droom en meestal is dat een nachtmerrie. 

Dronter basisschool Het Wilgerijs ontvangt tweeduizendste leerling Ante

Dronten – Basisschool Het Wilgerijs aan de Lancasterdreef 65 in Dronten heeft woensdag de tweeduizendste leerling van stichting Ante ontvangen.

Erehaag

Het is Loran, die door een erehaag aan de hand van zijn moeder het gebouw binnenloopt om zijn schoolloopbaan te beginnen. De leerlingen die de erehaag vormden begonnen spontaan ‘Lang zal hij leven’ te zingen.

Het Wilgerijs is sinds dit schooljaar een TOM-school, wat inhoudt dat teamonderwijs op maat wordt geboden.

Systemen of mensen?

In de afgelopen twee dagen heb ik met een hele diverse groep mensen nagedacht over de kracht van systemen. Waar moeten systemen aan voldoen als het om kwaliteitsbewaking gaat. En heel snel verzinnen we dan weer allerlei afvinklijstjes die medewerkers demotiveren. Achthonderd vragen invullen voordat je wat meer weet, is niet echt uitdagend.Ik geloof meer in de professionaliteit van mensen dan in vinklijsten. In het gesprek over kwaliteit. Wat is kwaliteit? Waarom wil je kwaliteit leveren? Wat is jouw intrinsieke motivatie om maximale ontwikkelkansen voor kinderen te creëren?Ik geloof dat continue ontwikkelen in het systeem van je medewerkers moet gaan zitten. Natuurlijk heb je data nodig. Maar het moet logisch zijn dat leerkrachten systeemdenken ontwikkelen en de hele context rondom de leerling zien.Het moet logisch zijn dat directeuren vijf jaar vooruit denken en als ondernemers hun school runnen. Het moet logisch zijn dat bestuurders tien tot twintig jaar vooruit denken en schoolleiders faciliteren in hun plannen voor de komende vijf jaar.Maar een goed gesprek over argumenten, resultaten in de breedste zin van het woord, leerpotentieel benutten, ontwikkeling van onderwijs, inzet van mensen en middelen is essentieel als het gaat om kwaliteit.Toch kan kwaliteit niet zonder betrokken en bevlogen medewerkers, die elke dag het onderwijs aan kinderen een klein stukje beter willen maken. Leerkrachten die een relatie met kinderen opbouwen en weten wat elk kind al dan niet aankan.Ik geloof dat je dat als professional weet, ziet en erkent. Systemen heb je wel nodig, maar alleen om inzicht te krijgen en daarna samen het gesprek te voeren.Zonder relatie geen inzicht in de prestatie. Zonder gesprek geen inzicht in de prestatie. Zonder de menselijke kant is geen prestatie te begrijpen. Zonder de mens wordt waarderend perspectief lastig. En zonder waardering ontwikkelen processen minder goed en minder snel.Waarderende gesprekken, stevige discussies binnen de kracht van vertrouwde relaties zijn de olie in de onderwijsontwikkelingsmachine. Want wat is het onderwijs zonder de leerkracht? Jij maakt altijd het verschil.

Open ochtend basisscholen Zeewolde woensdag 27 maart 2019

Open ochtend scholen Ante in Zeewolde op woensdag 27 maart 2019 9.00-12.00

Wilt u ook kennis maken met glansrijk onderwijs?!

Op woensdag 27 maart 2019 is er een open ochtend basisonderwijs in Zeewolde. Alle basisscholen van stichting Ante in Zeewolde doen hieraan mee.

De open ochtend is een leuke en interactieve kennismakingsochtend voor peuters èn hun ouders/verzorgers. Peuters èn ouders/verzorgers kunnen in gesprek met leerkrachten, directeur en ouders van schoolgaande kinderen om zo een indruk te krijgen van onder meer de sfeer en het type onderwijs.

Natuurlijk is het ook mogelijk om de school te bekijken. Belangstellenden kunnen tussen 9.00 uur en 12.00 uur binnenlopen.
Klik hier voor de deelnemende scholen.

We heten u van harte welkom!

Peuterochtend scholen Ante in de gemeente Dronten op 28 september

Peuterochtend scholen Ante in de gemeente Dronten op 28 september van 9.00-11.30 uur

 

Voor ouders/verzorgers die voor de keuze staan een basisschool voor hun kind te kiezen, houdt Ante op vrijdag 28 september een Peuterochtend in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Alle basisscholen van onze stichting voor openbare- en samenwerkingsscholen in de gemeente Dronten doen hieraan mee.

De Peuterochtend is een leuke en interactieve kennismakingsochtend voor peuters èn hun ouders/verzorgers. Terwijl de peuters mogen meedoen met de kleuters, kunnen de ouders/verzorgers in gesprek met leerkrachten en ouders van schoolgaande kinderen om zo een indruk te krijgen van onder meer de sfeer en het type onderwijs.

Natuurlijk is het ook mogelijk om de school te bekijken. Alle deelnemende scholen hebben een eigen informatie- en activiteitenprogramma. We heten u van harte welkom!

Per 1 augustus heten wij ANTE

Ante, met talent vooruit!

Na een zorgvuldig doorlopen fusietraject gaan met ingang van 1 augustus 2018 Stichting Openbaar Basisonderwijs Zeewolde en Spilbasisscholen Dronten samen verder onder de naam ANTE.

Ante (mv. anten) is een technische term uit de architectuur. Hij wordt gebruikt voor de
vooruitspringende delen van de zijmuren van een Griekse-Romeinse tempel, die een
voorgalerij of pronaos vormen.

Deze term sluit aan bij de visie en missie van de nieuwe stichting Ante: vernieuwend, betekenisvol en talentvol onderwijs bieden, zodat de kinderen hun talenten in
kunnen zetten en ontwikkelen met als doel klaar te zijn voor de volgende fase in hun leven. Belangrijke waarden daarbij zijn vooruitkijken en omgaan met veranderende omstandigheden in leven en leren.

Wij kijken uit naar de deze samenwerking, samen bereiken we meer!

Geloof in jezelf!

Een sprankelend 2018!

Talenten!

Iedereen is uniek,

iedereen heeft zijn eigen kracht,

iedereen heeft zijn eigen talenten.

Ze hebben alleen maar ruimte nodig om tevoorschijn te komen!

 

Samen staan we sterk!

Bundeling krachten Openbaar Basisonderwijs Zeewolde en Spilbasisscholen Dronten.

Op woensdag 12 april j.l. hebben de voorzitters van beide besturen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden een intentieverklaring ondertekend. Hiermee onderschrijven beide stichtingen formeel de intentie om samen verder te gaan!
Het Openbaar basisonderwijs in Zeewolde en de openbare- en samenwerkingsscholen in de gemeente Dronten gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden, die bestuurlijke samenwerking kan bieden. Dit onderzoek kan op termijn leiden tot een bestuurlijke samenvoeging, ook wel fusie genoemd,
Bundeling van krachten zorgt voor een sterker openbaar – en samenwerkingsonderwijs in de polder en er ontstaan meer mogelijkheden voor vergroting van deskundigheid en daarmee ook van de kwaliteit van het onderwijs.