Stichting Ante - vacature

Vacature – Lid van raad van toezicht van Stichting Ante

[Inmiddels gesloten] Stichting Ante is de openbare onderwijs stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Dronten en Zeewolde en omvat 12 scholen. Het is nog een jonge stichting, want op 1 augustus 2018 zijn Stichting Openbaar basisonderwijs Zeewolde en Spilbasisscholen Dronten samen verder gegaan onder de naam Ante.

De visie van Ante: “De begeleidingsbehoefte van kinderen om te kunnen ontwikkelen verandert dagelijks. Dit vraagt om talentvolle leerkrachten.” De missie die hieruit voortvloeit: “Wij sturen op de ontwikkeling van kinderen en collega’s in een uitdagende onderwijsomgeving.”

Stichting Ante heeft een zelfstandig bestuur en een raad van toezicht. De raad van toezicht van Ante heeft als opdracht het gevoerde beleid binnen de stichting te toetsen, zoals dit statutair en in de wet voorgeschreven staat. De raad van toezicht van Ante zorgt ook voor het werkgeverschap ten aanzien van het college van bestuur en is tevens een klankbord voor het college van bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit vertegenwoordigers uit zowel de gemeente Dronten als Zeewolde en is in samenstelling divers en beschikt over een breed netwerk in Dronten en Zeewolde. Daarnaast is de raad van toezicht verder goed bekend met de regio. De individuele leden dragen bij aan de expertise van de raad van toezicht als geheel, namelijk onderwijs, financiën, bestuur en toezicht, juridische aangelegenheden en ICT. De raad van toezicht bestaat uit 5 leden.

Als gevolg van het vertrek van één van onze leden, zoeken wij een nieuw  lid voor de raad van toezicht van Ante.

De positie die nu vrijkomt, heeft een zittingstermijn tot 1 augustus 2024 en kan daarna nog met 4 jaar verlengd worden.

Wij zoeken een lid van de raad van toezicht met  het volgende profiel

 • HBO of WO opleiding, bij voorkeur op het gebied van recht en/of controlling
 • Aantoonbare affiniteit met het openbaar onderwijs
 • Strategisch denkvermogen
 • Analytisch en empathisch
 • Kritisch zelfreflecterend
 • Vaardig in het adviseren
 • Integer
 • Betrokken en tegelijkertijd in staat om de gewenste afstand te nemen
 • Onafhankelijke opstelling (zonder zakelijk belang en vrij van last en ruggespraak)
 • Voldoende tijd om deze uitdagende rol te vervullen.

Als één of meerdere van de volgende kenmerken ook aanwezig zijn, wordt dit gezien als een pré:

 • Kennis van actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs
 • Een breed maatschappelijk netwerk en de bereidheid die ook in te zetten in deze rol
 • Kennis van en ervaring met maatschappelijke/ bestuurlijke procedures
 • Bij voorkeur wonend in de gemeente Zeewolde of in de gemeente Dronten.

Wat bieden wij?
Wij bieden een positie in de raad van toezicht die zich bezig houdt met uitdagende vraagstukken en wij bieden een maatschappelijk relevante taak aan in een stichting voor openbaar primair onderwijs die volop in ontwikkeling is. Als vergoeding voor uitoefening van deze functie wordt de maximale vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Geïnteresseerd?
Als u interesse heeft om onze raad van toezicht te komen versterken, dan nodigen wij u van harte uit te solliciteren en uw motivatie met ons te delen. U kunt uw sollicitatie mailen aan de benoemingsadviescommissie (BAC) via emailadres secretariaat@ante.nl. Om te zorgen dat we alle reacties zorgvuldig in de procedure kunnen meenemen, willen we u vragen uw eventuele interesse uiterlijk 15 september 2020 kenbaar te maken.

Voor meer informatie over Stichting Ante verwijzen wij naar onze website www.Ante.nl.

Mochten er aanvullende vragen zijn over het profiel en/of de selectieprocedure, dan kunnen die gesteld worden aan Sandra Klijnhout, lid raad van toezicht. Zij is te bereiken via bovenstaand emailadres of via 06-42602822.

Verdere procedure
De selectiegesprekken vinden plaats tussen 15 september en 1 oktober 2020 op het bestuursbureau van Ante, De Drieslag 30 in Dronten.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie