Vacature – Talentbegeleider Hoogbegaafdheid (Zeewolde)

Leerkracht Zeewoldens Onderwijs aan Begaafde kinderen (wtf 0.4)

Na de herfstvakantie starten in Zeewolde 4 groepen voor hoogbegaafde leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Hiervoor zoeken we één of meerdere enthousiaste talentbegeleiders die dit verder wil(len) opzetten. De periode 1 september t/m herfstvakantie staat in het teken van voorbereiding en de selectie van de leerlingen. We zoeken dan ook iemand die dan al beschikbaar is.

Wat
Maximaal 12 kinderen van ongeveer 9 t/m 12 jaar. Iedere leerling kan 1 dag per week gebruik maken van de Parttime voorziening. Het voorstel is om met twee leerkrachten te werken. Meerwaarde is het samen sparren en voorbereiden onder het motto 1+1=3.

Profiel

 • Heeft affiniteit met de doelgroep;
 • Heeft kennis ván en inzicht ín de speciale onderwijs behoefte van deze groep leerlingen;
 • Heeft aantoonbare ervaring en kennis van hoogbegaafdheid;
 • Is communicatief vaardig;
 • Is sociaal en pedagogisch competent;
 • Is bereid om zich verder te ontwikkelen op het gebied van hoogbegaafdheid;
 • Is in staat om eigen kennis van en ervaring met hoogbegaafde kinderen te delen met individuele leerkrachten;
 • Is creatief, empatisch, ontwikkelend, nieuwsgierig, flexibel en initiatiefrijk;
 • Durft avontuurlijk te denken en de traditionele leerkrachtrol los te laten;
 • Kan leerlingen begeleiden vanuit een coachende en ondersteunende rol;
 • Is gedreven om leerlingen te inspireren en intellectueel uit te dagen zodat hun talenten worden aangesproken en ontwikkeld;
 • Is in staat om zelfstandig te werken onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke besturen;
 • Staat sterk in zijn /haar schoenen;
 • Heeft een HBO+ werk-en denkniveau.

Taken

Uitgaande voor schooljaar 2021-2022:
De basisformatie is 8 uur per groep, 5,5 uur met leerlingen en 2,5 uur voor overleg, voorbereiding en de taken die hieronder beschreven staan.

 • Lesgevende taken en de daarbij behorende voorbereiding van de kinderen, max 12 per groep;
 • Het zorg dragen voor de materialen van de ZOBklas en de aanvulling hiervan eventueel in overleg met de werkgroep HB;
 • Indien nodig praktisch overleg met de directies van de 2 betrokken scholen (ruimtes, pauzetijden e.d.);
 • Afstemming met coördinatoren van de scholen waar de kinderen vandaan komen;
 • (Telefonische) evaluatie met de leerkrachten van de betrokken kinderen, 2 x per jaar;
 • Afstemming met ouders gebeurt in eerste instantie per mail, op verzoek is de ZOB leerkracht beschikbaar bij een oudergesprek op school;
 • Opstellen van plannen en het samen met de kinderen vastleggen van de activiteiten in een portfolio;
 • Vastleggen van de inhoud van de gemaakte gesprekken en afspraken;
 • Indien nodig tussentijds informeren van ouders, leerkrachten en ib-ers/coördinatoren HB;
 • Ouders en leerkrachten structureel informeren over de inhoud van de modules en lessen;
 • Het organiseren van een korte startbijeenkomst, informatieavond voor ouders;
 • Is deelnemer van het netwerk HB;
 • Het tijdig informeren van ouders en betrokken scholen bij ziekte van de ZOBleerkracht;
 • Beoordelen dossier bij een aanmelding en uitslag communiceren met de desbetreffende school.

Inschaling afhankelijk van ervaring, maximaal schaal L11.

Brieven en CV graag uiterlijk 8 juni 2021 mailen naar katalindekleuver@codenz.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Katalin de Kleuver (Codenz)

katalindekleuver@codenz.nl
06-13789315

Desiree van Leeuwen (Ante)
desiree.vanleeuwen@ante.nl
06-48347064