Meteen de juiste draai

voor samenwerken en leren

Openbare basisschool Aquamarijn

Niet apart, maar samen!

Aquamarijn is een school in het centrumgebied van Dronten. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen en in de school. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. Naast het verwerven van kennis en inzicht, leren we de kinderen ook om zich een aantal vaardigheden en houdingen eigen te maken. Naast de “leervakken” als rekenen, taal, lezen enz. besteden we veel aandacht aan de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Obs Aquamarijn wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. We willen de kinderen leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Wij leren de kinderen om hun eigen mening onder woorden te brengen en ook om naar elkaar te luisteren. Onze school is continu in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe m.b.v. de nieuwste methodes op het gebied van taal, rekenen en de zaakvakken en heeft grote zorg voor alle kinderen. Zo leggen we nadruk op het aanleren van (zelf)verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken en leren we de kinderen reflecteren op hun eigen gedrag. Deze zaken zijn uitgangspunten van het Daltononderwijs. Onze schoolontwikkeling is er op gericht dat we binnen afzienbare tijd dan ook een door de Nederlandse Dalton Vereniging erkende daltonschool zullen worden.

Voor informatie over de school kunt u terecht bij: Harry Okkinga

Contactgegevens

De Ketting 16, 8251 LD Dronten
Tel: 0321 – 382 918
www.obsaquamarijn.nl

Directeur Harry Okkinga