Ante, met talent vooruit!

Schooltypen

Ante wordt gevormd door twaalf basisscholen. Elke basisschool heeft de ruimte om een eigen onderwijskundig concept te ontwikkelen. Pluriformiteit in onderwijsconcept is belangrijk. Elke afzonderlijke school heeft de vrijheid om aan “het eigen gezicht” van de school te werken.

Samenwerkingsscholen
De Brandaris en Het Wilgerijs in Dronten zijn samenwerkingsscholen. Zij zijn ontstaan uit een samenwerking tussen openbaar onderwijs en katholiek onderwijs. Op deze scholen is het levensbeschouwelijk onderwijs een integraal onderdeel van het onderwijsaanbod. Op de overige scholen wordt levensbeschouwelijk onderwijs en humanistisch vormingsonderwijs facultatief aangeboden.
Dit betekent dat ouders kunnen kiezen of hun kinderen wel of niet deelnemen aan het aanbod.

Daltonscholen
De Duykeldam in Swifterbant en de Schatkamer in Biddinghuizen zijn Daltonscholen. Het Daltononderwijs wil kinderen vormen tot zelfstandig denkende en handelende volwassenen, die respect hebben voor hun medemens. Leren omgaan met weektaken, leren accepteren dat alle kinderen verschillend zijn. Het onderwijs op een daltonschool verloopt volgens een aantal pedagogische ankerpunten.
Meer informatie over dalton is te vinden op www.dalton.nl

AZC school
AZC school De Vlieger in Dronten biedt gespecialiseerde eerste opvangonderwijs aan de kinderen van het centrum, waarvan de ouders asiel hebben aangevraagd in Nederland.
Ook kinderen die rechtstreeks vanuit het buitenland  en in de gemeente Dronten komen te wonen, worden in de meeste gevallen op AZC Vlieger geplaatst.