Stichting-Ante---lachende-jongen

Vacature – Groepsleerkracht

ENTHOUSIASTE LEERKRACHTEN voor
groep 1 of 3 en groep 6

Door de groei van het aantal leerlingen zijn wij voor onze scholen in Dronten z.s.m. op zoek naar enthousiaste leerkrachten voor groep 1 of 3 en groep 6.

Wat bieden wij jou? 

 • Volledige baan
 • Een coach vanuit het team
 • Een fijn team dat staat voor ontwikkeling

Wat vragen wij van jou?

 • Je bent in het bezit van een PABO diploma;
 • Je beschikt over relevante werkervaring, opgedaan in de praktijk of tijdens stage;
 • Je zet humor in als middel om te leren/ motiveren.

Daarnaast herken je in jezelf de volgende competenties en talenten

 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Je bent flexibel
 • Je bent op de hoogte van de verschillende lesmethodes
 • Je bent didactisch, organisatorisch en pedagogisch sterk

Wil je meer weten of solliciteren?

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Elles Koops, HR adviseur via telefoonnummer 06-23150462.

Meer informatie over onze scholen vind je op www.ante.nl.

Om te solliciteren verzoeken wij je om z.s.m. een korte brief met daarin je motivatie en je CV te sturen naar administratie@ante.nl

In je brief lezen we graag welke betekenis jij gaat zijn voor onze scholen.

Stichting Ante - vacature

Vacature – Lid van raad van toezicht van Stichting Ante

Stichting Ante is de openbare onderwijs stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Dronten en Zeewolde en omvat 12 scholen. Het is nog een jonge stichting, want op 1 augustus 2018 zijn Stichting Openbaar basisonderwijs Zeewolde en Spilbasisscholen Dronten samen verder gegaan onder de naam Ante.

De visie van Ante: “De begeleidingsbehoefte van kinderen om te kunnen ontwikkelen verandert dagelijks. Dit vraagt om talentvolle leerkrachten.” De missie die hieruit voortvloeit: “Wij sturen op de ontwikkeling van kinderen en collega’s in een uitdagende onderwijsomgeving.”

Stichting Ante heeft een zelfstandig bestuur en een raad van toezicht. De raad van toezicht van Ante heeft als opdracht het gevoerde beleid binnen de stichting te toetsen, zoals dit statutair en in de wet voorgeschreven staat. De raad van toezicht van Ante zorgt ook voor het werkgeverschap ten aanzien van het college van bestuur en is tevens een klankbord voor het college van bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit vertegenwoordigers uit zowel de gemeente Dronten als Zeewolde en is in samenstelling divers en beschikt over een breed netwerk in Dronten en Zeewolde. Daarnaast is de raad van toezicht verder goed bekend met de regio. De individuele leden dragen bij aan de expertise van de raad van toezicht als geheel, namelijk onderwijs, financiën, bestuur en toezicht, juridische aangelegenheden en ICT. De raad van toezicht bestaat uit 5 leden.

Als gevolg van het vertrek van één van onze leden, zoeken wij een nieuw  lid voor de raad van toezicht van Ante.

De positie die nu vrijkomt, heeft een zittingstermijn tot 1 augustus 2024 en kan daarna nog met 4 jaar verlengd worden.

Wij zoeken een lid van de raad van toezicht met  het volgende profiel

 • HBO of WO opleiding, bij voorkeur op het gebied van recht en/of controlling
 • Aantoonbare affiniteit met het openbaar onderwijs
 • Strategisch denkvermogen
 • Analytisch en empathisch
 • Kritisch zelfreflecterend
 • Vaardig in het adviseren
 • Integer
 • Betrokken en tegelijkertijd in staat om de gewenste afstand te nemen
 • Onafhankelijke opstelling (zonder zakelijk belang en vrij van last en ruggespraak)
 • Voldoende tijd om deze uitdagende rol te vervullen.

Als één of meerdere van de volgende kenmerken ook aanwezig zijn, wordt dit gezien als een pré:

 • Kennis van actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs
 • Een breed maatschappelijk netwerk en de bereidheid die ook in te zetten in deze rol
 • Kennis van en ervaring met maatschappelijke/ bestuurlijke procedures
 • Bij voorkeur wonend in de gemeente Zeewolde of in de gemeente Dronten.

Wat bieden wij?
Wij bieden een positie in de raad van toezicht die zich bezig houdt met uitdagende vraagstukken en wij bieden een maatschappelijk relevante taak aan in een stichting voor openbaar primair onderwijs die volop in ontwikkeling is. Als vergoeding voor uitoefening van deze functie wordt de maximale vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Geïnteresseerd?
Als u interesse heeft om onze raad van toezicht te komen versterken, dan nodigen wij u van harte uit te solliciteren en uw motivatie met ons te delen. U kunt uw sollicitatie mailen aan de benoemingsadviescommissie (BAC) via emailadres secretariaat@ante.nl. Om te zorgen dat we alle reacties zorgvuldig in de procedure kunnen meenemen, willen we u vragen uw eventuele interesse uiterlijk 15 september 2020 kenbaar te maken.

Voor meer informatie over Stichting Ante verwijzen wij naar onze website www.Ante.nl.

Mochten er aanvullende vragen zijn over het profiel en/of de selectieprocedure, dan kunnen die gesteld worden aan Sandra Klijnhout, lid raad van toezicht. Zij is te bereiken via bovenstaand emailadres of via 06-42602822.

Verdere procedure
De selectiegesprekken vinden plaats tussen 15 september en 1 oktober 2020 op het bestuursbureau van Ante, De Drieslag 30 in Dronten.

Herkent juf de emoties van je kind?

Bron: Smartease

‘Had mijn kind maar een leerkracht die hem beter begreep,” hoor ik ouders van hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen vaak verzuchten. Ik begrijp deze ouders goed: je vertrouwt je grootste ‘goed’ toe aan iemand anders en dan is het uitermate belangrijk dat je kind zich veilig en begrepen voelt. Vooral als kinderen nog op een leeftijd zijn waarop ze hun gevoel, wensen en grenzen nog niet zo goed kunnen verwoorden. Zeker in dat geval is een leerkracht die aanvoelt wat je kind nodig heeft, goud waard.

Ik ga er vanuit dat elke leerkracht zijn of haar best doet om een veilige haven te creëren voor een kind. Maar ook al doet een leerkracht nog zo zijn of haar best, hij of zij brengt ‘zichzelf mee’ in de professie. Uiteindelijk is een leerkracht ook kind geweest en opgevoed met bepaalde overtuigingen. Dit in combinatie met de persoonlijkheidseigenschappen en de leer- en levenservaring maakt wie je bent. En dan kan het zijn dat dit niet helemaal aansluit bij de behoefte van een kind. Dit is voor beide partijen een gemiste kans.

Lampjes uitschakelen

In zijn boek ‘Kinderen zijn geen puppy’s’ schrijft auteur Jürgen  Peeters heel terecht dat we in een cultuur leven waarin het gebruikelijk is lichaam en emoties het zwijgen op de leggen. ‘We moeten vooral rationeel zijn. We negeren signalen van ons lichaam. Gaat er een waarschuwingslampje aan dan zijn we geneigd om dit gewoon uit te schakelen. Ironisch genoeg zouden we dat nooit bij onze auto doen,’ aldus Peeters.

Hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen hebben een intense beleving (emoties, zintuigelijke waarneming). Als ze het gevoel hebben dat ze niet gezien worden of dat er iemand over hun gevoel heen gaat, dan leidt dat veelal tot een stressreactie. Jonge kinderen laten hun gevoel vaak  zien via hun gedrag.

Kijken achter gedrag

Gedrag is communicatie. Maar in de praktijk zie ik vaak dat er er niet gezocht wordt naar de reden àchter het gedrag. Gedrag zou voor ons als opvoeders en begeleiders ook gezien moeten worden als een waarschuwingslampje. We zouden vervolgens naar de oorzaak van het gedrag moeten zoeken en niet, zoals nu nog zo vaak gebeurt, het gedrag aanpakken met straffen of belonen.

Enkele weken voordat ons land door de Coronacrisis in een lockdown ging, mocht ik observeren in groep 3 van een ontzettend lieve juf. Ik noem haar uit het oogpunt van privacy ‘juf Daisy’. Deze juf ziet de waarschuwingslampjes bij haar leerling maar ook bij zichzelf. Hoe ze hiermee omgaat, lees je hier:

Uit de praktijk: juf Daisy

Terwijl de storm ‘Ciara’ over ons land raast, maak ik net voor de krokusvakantie een afspraak met juf Daisy voor een observatie van een leerling.

Als ik de klas binnenkom, voel en zie ik de onrust bij de kinderen. Het lijkt wel of Ciara ook invloed heeft op hun welzijn.
Juf Daisy fluistert me in dat ze het wel spannend vindt dat ik kom observeren. Ik merk aan alles dat dit een juf is die het erg graag goed wil doen. Waarop ik mijn best doe om haar gerust te stellen.

Voorspelbaarheid, structuur en humor

Er hangt een plezierige sfeer in de klas. Al snel zie ik dat juf Daisy geen enkele reden heeft om onzeker te zijn. Het is een juf die voorspelbaarheid en structuur biedt en dit van tijd tot tijd mooi afwisselt met wat humor.

Een harde knal

Op het moment dat ze een verhaal voorleest, worden we plotseling opgeschrikt door een harde knal die opgevolgd wordt door een huilbui. De huilende jongen legt een gebroken lineaal op de tafel. Juf Daisy blijft heel kalm. Ondertussen gaan er al heel wat beschuldigende vingertjes van klasgenootjes naar het huilende jongetje. “Ach, ik zie dat je zelf geschrokken bent van de knal hè? Wat vervelend. Kom maar even bij me met de lineaal.” Deze woorden hebben een kalmerende werking op het jongetje. Hij droogt zijn tranen en loopt rustig naar de juf.

Kalmte en erkenning

Juf Daisy vervolgt: “Gaat het weer een beetje? Je was met de lineaal aan het spelen hè? Het jongetje knikt bevestigend en vertelt dat het helemaal niet zijn bedoeling was om de lineaal te breken. “Ik snap dat dit niet je bedoeling was,”  zegt Daisy rustig.  Ze laat de lineaal aan de kinderen zien en legt uit dat als je ergens mee wilt friemelen tijdens het luisteren, je beter voor een ander voorwerp kunt kiezen. Het jongetje gaat zichtbaar opgelucht naar zijn plekje.

En zo zijn er die middag nog meer voorvallen waarin juf Daisy de emoties van de kinderen reguleert. En het mooie is dat ze haar eigen gevoel ook niet negeert. Daisy merkt namelijk op een gegeven moment dat ze haar doel moet bijstellen. Ze had namelijk een aantal activiteiten gepland omwille van het feit dat ik kwam observeren. Eigenlijk tegen beter weten in. En zo ontstond er steeds meer onrust in de klas.

Daisy vertelt me dat ze nu toch even haar hart volgt en een activiteit gaat doen waarvan zij denkt dat de kinderen zich beter gaan focussen. Ik kan niets anders zeggen dan dat ik dit alleen maar erg waardeer. 
En al snel keert de rust helemaal terug. 

Een innerlijk Kompas

Waarom wilde ik mijn ervaring met deze leerkracht zo graag delen? Deze jonge juf luistert naar haar innerlijke kompas.  En daar boffen die kinderen mee. 

 • Ze straalt rust uit.
 • Deze juf observeert heel erg goed.
 • In panieksituaties zie je dat ze eerst even zwijgt en zichzelf kalmeert.
 • Daisy gaat even mee in de emotiekuil door het gevoel van de leerling te benoemen.
 • Ze oordeelt niet, ze verplaatst zich in het jongetje.
 • Daisy maakt van het ongelukje een leermomentje.
 • Ze is flexibel.
 • Daisy beschikt over probleemoplossende vaardigheden.
 • Ze volgt haar hart.

Kortom, het gevoel bij de kinderen wordt erkend en herkend. De kinderen leren dat dit gevoel er mag zijn. Daisy ondertitelt het gevoel en hierdoor leren deze jonge kinderen woorden te geven aan het gevoel. En doordat Daisy eerst zichzelf kalmeert, kan ze ook haar leerlingen kalmeren en blijft het rustig is de klas. Een prachtige basis om te leren omgaan met tegenslag. 

Dus als ik het heb over een leerkracht die de emoties van een kind goed herkent en begrijpt, dan heb ik het over ‘een juf of meester’ zoals Daisy. En zo’n leerkracht gun ik ieder kind.

Bron: Smartease

Bekijk het jaarverslag 2019

Bekijk hier ons jaarverslag van 2019. Hierin willen wij laten zien wat er in het afgelopen jaar is gerealiseerd op de gebieden Personeel en Organisatie, Onderwijs, Innovatie en Kwaliteit, Huisvesting en Financiën. Wij zijn trots op de verschillende ontwikkelingen die onze scholen doormaken en willen zoveel mogelijk geld in het onderwijs van onze scholen steken.

Ga naar het jaarverslag

Wethouder Peter van Bergen bedankt scholen, kinderopvang en gemeente Dronten.

Maandag 8 juni ontvingen de basisscholen, kinderopvang en gemeente Dronten een attentie van wethouder Peter van Bergen. Een attentie als dank voor de inzet van alle medewerkers van de basisscholen, de kinderopvang en gemeente Dronten en als steun voor de komende periode.

Scholen mogen vanaf 8 juni voor alle leerlingen open

Corona, hoe gaan wij er mee om?
Op 16 maart heeft de regering besloten dat alle scholen in Nederland hun deuren moesten sluiten. Na een periode van op afstand leren, deels op afstand en deels weer naar school, gaan vanaf 8 juni de scholen weer open voor alle leerlingen. Voor de gezondheid van iedereen volgen wij de adviezen van de regering en het RIVM.

Onderwijs op school vanaf 8 juni
Vanaf 8 juni mogen de kinderen weer allemaal naar school. Onze scholen werken tot de zomervakantie met een continue rooster. Hoe verdere invulling er exact uit gaat zien voor u en uw kind(eren) hoort u van uw school. Er is hard gewerkt om alles volens richtlijnen RIVM in te richten op de scholen.

Communicatie
Ante en onze scholen hebben voortdurend contact en houden iedereen op de hoogte van informatie die belangrijk is en ontwikkelingen die spelen. Er is nauw contact met ouders, leerkrachten, raad van toezicht, GMR en organisaties waarmee wij samenwerken.
Wilt u contact met medewerkers van het bestuurskantoor dan kunt u mailen naar info@ante.nl. Heeft u vragen gericht aan uw school dan kunt u contact met school opnemen.

Wij wensen iedereen veel sterkte en gezondheid toe!

Meer informatie kunt u vinden op de site van RIVM en Rijksoverheid.


Corona, hoe gaan wij er mee om?

Corona, hoe gaan wij er mee om?
Op 16 maart heeft de regering besloten dat alle scholen in Nederland hun deuren moesten sluiten. Na een periode van op afstand leren is op 21 april door de regering aangegeven dat de scholen met ingang van 11 mei weer open mogen. Voor de gezondheid van iedereen volgen wij de adviezen van de regering en het RIVM.

Onderwijs thuis en op school vanaf 11 mei
Na de meivakantie gaan de scholen weer open. De kinderen kunnen nog niet volgens het vertrouwde rooster aanwezig zijn. De groepen worden gesplitst en kinderen kunnen de ene week 2 dagen naar school en de andere week 3 dagen naar school. Op de andere dagen is er nog sprake van leren op afstand. Hoe dit er exact uit gaat zien voor u en uw kind(eren) hoort u van uw school. Op dit moment wordt er hard gewerkt om alles volgens richtlijnen RIVM in te richten op de scholen.

Communicatie
Ante en onze scholen hebben voortdurend contact en houden iedereen op de hoogte van informatie die belangrijk is en ontwikkelingen die spelen. Er is nauw contact met ouders, leerkrachten, raad van toezicht, GMR en organisaties waarmee wij samenwerken.
Wilt u contact met medewerkers van het bestuurskantoor dan kunt u mailen naar info@ante.nl. Heeft u vragen gericht aan uw school dan kunt u contact met school opnemen.

Wij wensen iedereen veel sterkte en gezondheid toe!


Meer informatie kunt u vinden op de site van RIVM en Rijksoverheid.

Lied Samen staan we sterk door Karianne & Ellen

Collega Karianne Koeman heeft samen met Ellen Postma het nummer Samen staan we sterk van Stef Bos voor alle Ante collega’s opgenomen. Karianne is werkzaam bij Ante en wordt in dit nummer op de piano begeleid door Ellen, moeder van twee oud-leerlingen van het Wilgerijs. Een nummer dat gaat over kracht en verbondenheid en kwetsbaarheid.

Samen staan we sterk van Stef Bos door Karianne &Ellen

Videoboodschap van wethouder Peter van Bergen

Een videoboodschap van Peter van Bergen, wethouder onderwijs , kinderopvang en sociaal domein van de gemeente Dronten, waarin hij zijn waardering uitspreekt en collega’s in onderwijs en kinderopvang in de gemeente Dronten bedankt voor hun inzet.

Een filmpje van Lottie & Dottie

Groot compliment voor Ante medewerkers namens onze collega’s Bea en Maud als duo Lottie & Dottie!

Collega’s Bea en Maud hebben speciaal voor alle collega’s van Ante als duo Lottie & Dottie dit super leuke filmpje gemaakt om hen een groot compliment te geven.
Bea en Maud maken vanwege de Coronacrisis een eenmalige comeback waarbij zij voor jonge kinderen leerzame en leuke filmpjes maken.
Nieuwsgierig geworden naar meer van Lottie & Dottie? Filmpjes van het duo zijn te zien op youtube: Lottie en Dottie NL