Ante, met talent vooruit!

Schoolvakanties

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt de data voor de zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie wettelijk vast. Scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. De scholen in de gemeente Dronten vallen onder Noord en de scholen in de gemeente Zeewolde onder midden

Vakantierooster 2018-2019 Dronten

Eerste schooldag3 september
Herfstvakantie22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie18 februari t/m 22 februari 2019
Goede Vrijdag en Pasen19 april 2019
Meivakantie22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart30 mei t/m 31 mei 2019
Pinksteren10 juni 2019
Zomervakantie15 juli t/m 23 augustus 2019

Vakantierooster 2018-2019 Zeewolde

Eerste schooldag27 augustus 2018
Herfstvakantie22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie25 t/m 29 februari 2019
Goede Vrijdag en Pasen19 april 2019
Meivakantie22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart30 mei t/m 31 mei 2019
Pinksteren10 juni 2019
Zomervakantie22 juli t/m 30 augustus 2019

Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata. Scholen zijn niet verplicht deze adviesdata te volgen. Voor de data van de schoolvakanties verwijzen wij u naar de website van de school van uw kind.

Kinderopvang

Tussenschoolse opvang
Elke school biedt de mogelijkheid voor de kinderen om tijdens de middagpauze op school over te blijven. Het overblijven wordt op de scholen georganiseerd in samenwerking met beroepskracht(en) van Kinderopvang Dronten of door overblijfouders. Ante biedt de overblijfouders regelmatig de mogelijkheid zich te scholen, daardoor kunnen onze scholen een professionele tussenschoolse opvang aanbieden.

Naschoolse opvang

Op elke school is een regeling voor naschoolse opvang. Dat wil niet zeggen dat de naschoolse opvang per definitie in de school plaatsvindt.

Richtlijnen voor verlof

Vrij van school. In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn bij het aanvragen van dit verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. In het algemeen is het niet in het belang van het kind school te moeten missen!

Cultuur op de basisscholen

Bij onze scholen in Dronten wordt cultuuronderwijs mede vorm gegeven in samenwerking met het Centrum voor kunstzinnige  Vorming (CKV). Elke school heeft een geschoolde Intern Cultuurcoördinator (ICC). Deze scholing is landelijk opgezet om het vak Cultuureducatie handen en voeten te geven en binnen de scholen te verankeren.

Cultuureducatie is een vakgebied in opkomst, waar de “traditionele” kunstvakken, erfgoededucatie, een vleugje zaakvakken en een snufje taal samengevoegd worden tot een creatieve eenheid. Cultuureducatie stimuleert kinderen om ander ‘talen te spreken’, waardoor onvermoede talenten boven kunnen komen.