Ante, met talent vooruit!

Talentenklas

Wat is de Talentenklas?
De Talentenklas is een onderwijsarrangement voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8 waarvan is vast komen te staan dat zij meer aankunnen dan hun klasgenoten op school. Deze kinderen krijgen de gelegenheid om samen met getalenteerde leerlingen van andere scholen te werken aan een onderwijsprogramma, dat op hun capaciteiten is afgestemd. De leerlingen krijgen werk mee vanuit de Talentenklas om vervolgens binnen de eigen school verder te verwerken.

De leerlingen van de Talentenklas uit groep 6/7 werken met een digitale portfolio. Hierbij slaan ze hun eigen werk op. Deze manier van werken zal in de toekomst nog verder uitgebreid worden. De digitale portfolio kan door de ouders, leerlingen en de leerkrachten van de Talentenklas worden ingezien.

De Talentenklas voor groep 6 en 7 vindt plaats op één van de Ante. Om de week gaan ze de hele woensdag naar deze school.  De leerlingen van groep 8 gaan voor hun activiteiten elke donderdagmorgen naar het Almere College.

Samenwerking met ouders
Ouders worden in het selectieproces betrokken. Wanneer de leerkracht en de intern begeleider van de school menen dat een leerling in aanmerking kan komen voor deelname aan de Talentenklas, dan gaan zij in gesprek met de ouders.

De ouders krijgen tekst en uitleg over de organisatie en het programma van de Talentenklas. Tevens wordt onderzocht of de ouders in de gelegenheid zijn om eventueel vervoer naar de andere basisschool of het Almere College te verzorgen. Dit geldt vooral voor leerlingen uit de kernen Biddinghuizen en Swifterbant.

Het programma van de Talentenklas is modulair opgebouwd. Aan het eind van iedere module geven de leerlingen een presentatie waarin zij laten zien wat zij in de achterliggende periode hebben gedaan.

Samenwerking met de scholen
Na iedere module komt er een schriftelijke terugkoppeling naar de scholen.  De module en de leerling wordt daarin geëvalueerd.
De leerkrachten, die de Talentenklas draaien, zijn geschoold om met deze doelgroep te werken.

Passend onderwijs

De scholen hebben met ingang van 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor zijn om alle leerlingen die extra aandacht of ondersteuning nodig hebben een goede werkplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

De zorgplicht betekent niet dat de school waar het kind wordt aangemeld ook een plaatsingsplicht heeft. Deze school gaat, indien nodig, op zoek naar mogelijkheden waar het best aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan worden voldaan. In de meeste gevallen zal het kind echter op de school van aanmelding worden geplaatst. Meer informatie over de ondersteuning van leerlingen met een speciale zorgbehoefte is te vinden op www.zeeluwe.nl of www.passendonderwijslelystaddronten.nl