Ante, met talent vooruit!

De Vlieger basisschool voor nieuwkomers

De Vlieger is een basisschool voor nieuwkomers en dat maakt van de Vlieger een bijzondere basisschool. We geven les aan vele nationaliteiten die ieder hun specifieke behoeften hebben. De meeste kinderen wonen met hun familie op het asielzoekerscentrum bij Roggebot. Daarnaast volgen enkele niet Nederlandstalige kinderen uit de gemeente Dronten ons onderwijs. Wij geven een passend onderwijsaanbod, met als hoofdaccent: het leren van de Nederlandse taal, waardoor onze leerlingen op een reguliere vervolgschool ergens in Nederland een goede start kunnen maken.

Contactgegevens

Vossemeerdijk 40, 8251 PN Dronten
Tel: 0321 – 381 078
directie.vlieger@ante.nl

Ante - Liesbeth Alberts

Directeur Liesbeth Alberts

Directeur Carolien Glastra